Spotkanie konsultacyjne (dyskusja publiczna) w dniu 17.06.2021 r.

slajd z informacja nt. przedmiotu spotkania konsultacyjnego

W dniu 17 czerwca 2021 r. odbyło się w Urzędzie Morskim w Gdyni drugie spotkanie konsultacyjne (tzw. dyskusja publiczna) nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych części Zatoki Gdańskiej oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

W spotkaniu wzięli udział m. in. przedstawiciele organów uzgadniających i opiniujących projekt planu, a także inwestorzy zainteresowani działalnością na akwenie Zatoki Gdańskiej.

Dziękujemy za przybycie i konstruktywną dyskusję.

Uwagi do projektu planu wraz z Prognozą można składać do 9go lipca 2021 r.

Poniżej zamieszczono prezentacje ze spotkania.

logotypy