Sprzątanie budynku Kapitanatu Portu w Gdyni przy
ul. Polskiej 2 oraz pomieszczeń Bosmanatu Portu w Gdyni przy
ul. Hryniewieckiego 10.
Data publikacji: 2021-06-21
Data publikacji wyników postępowania: 2021-07-02

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na sprzątanie budynku Kapitanatu Portu w Gdyni przy ul. Polskiej 2 oraz pomieszczeń Bosmanatu Portu w Gdyni przy ul. Hryniewieckiego 10, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 02.07.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
VERTIGO-OBIEKTY, ul. Lema 4A lok. 1, 80-126 Gdańsk za cenę brutto 54 000,00 zł
Jednocześnie informujemy, że firma
Atalian Poland Sp. z o.o., ul. Bularnia 5, 31-222 Kraków zrezygnowała z podpisania umowy.