szkolenie na kierownika prac podwodnych trzeciej klasy

                                                                                                                       Gdynia, 17.06.2021 r Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni na podstawie §8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych (Dz. U. poz. 856 z późn.zm.) podaje do publicznej wiadomości termin oraz miejsce przeprowadzenia szkolenia na kierownika prac podwodnych  III klasy:

Miejsce szkolenia: Ośrodek PC Service s.c. – Gdańska Stocznia Remontowa, ul. Na Ostrowiu 1, 80-958 Gdańsk

Termin szkolenia: 30.06.2021 r. – 14.07.2021 r.