Dostawa obudowy kół ratunkowych GUARDIAN wraz z kołem dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 23.06.2021 do godz.10.00
Data publikacji: 2021-06-16
Data publikacji wyników postępowania: 2021-06-24

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę obudowy kół ratunkowych GUARDIAN wraz z kołem , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.06.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
GLADSON EUROPE SARL , Marcq en Baroeul- Francja
Dziękujemy za złożenie ofert.