Dostawa urządzeń technicznych wraz z osprzętem dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 18.06.2021 do godz.10.00
Data publikacji: 2021-06-15
Data publikacji wyników postępowania: 2021-06-21

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę urządzeń technicznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 18.06.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
FART Sp.j. ,Gdynia
Dziękujemy za złożenie ofert.