Dane GIS Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Mapa z zakresem planu

Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego
i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 935). Rysunek planu stanowiący część graficzną planu oraz rysunek uwarunkowań stanowiący część uzasadnienia do szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych akwenów udostępnione zostały jako usługi OGC:

Istnieje również możliwość pobrania danych przestrzennych dot. akwenów lub ich wydzielonych części w postaci plików SHP:

 

Logo POWER