Dostawa wersalek i foteli dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 15.06.2021 do godz.10.00
Data publikacji: 2021-06-10
Data publikacji wyników postępowania: 2021-06-16

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę wersalek i foteli, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.06.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
"DRZEWIARZ-BIS" SP.ZO.O., Lipno
Dziękujemy za złożenie ofert.