Dostawa obudowy kół ratunkowych GUARDIAN wraz z kołem dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 15.06.2021 do godz.10.00
Data publikacji: 2021-06-10
Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający zaktualizował formularz oferty.