Dostawa obudowy kół ratunkowych GUARDIAN wraz z kołem dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 15.06.2021 do godz.10.00
Data publikacji: 2021-06-10
Data publikacji wyników postępowania: 2021-06-16

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę obudowy kół ratunkowych GUARDIAN wraz z kołem , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15.06.2021 r., postępowanie zostało unieważnione.

Wyjaśnienia i komentarze:
Zamawiający zaktualizował formularz oferty.