Organizacja konferencji zamykającej projekt pn: ’’Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej”
Data publikacji: 2021-06-07
Data publikacji wyników postępowania: 2021-07-08

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na Organizacja konferencji zamykającej projekt pn: ’’Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej” decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: Big Zakład Pracy Chronionej M.B. Groblewscy Sp. J. za cenę 20 000,00 brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.