Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego przy Węglowej 18a w Gdyni oraz w pomieszczeniach biurowych przy ul. 3 Maja 9-13 w Gdyni.
Data publikacji: 2021-06-02
Data publikacji wyników postępowania: 2021-06-16

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na usługę polegającą na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach budynku administracyjnego Urzędu Morskiego przy Węglowej 18a w Gdyni oraz w pomieszczeniach biurowych przy ul. 3 Maja 9-13 w Gdyni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21.06.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
M.S.A. Alpimor Sp. z o.o., Al. Niepodległości 665 a, 81-855 Sopot za kwotę brutto 46 863,00 zł
Jednocześnie informujemy, że poprzedni Wykonawca firma Hombre Service Sp. z o.o. Sopot, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, złożył wyjaśnienie, w związku z tym jego oferta nie jest uznana za najkorzystniejszą.

Dziękujemy za złożenie ofert.