Dostawa urządzeń technicznych wraz z osprzętem dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 11.06.2021 do godz.10.00
Data publikacji: 2021-05-31
Data publikacji wyników postępowania: 2021-06-14

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę urządzeń technicznych wraz z osprzętem , decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 11.06.2021 r., postępowanie zostało unieważnione.

Wyjaśnienia i komentarze:
W odpowiedzi na otrzymane pytania Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania:
w poz. 1 - kosiarki spalinowej Husquarna LC-356VP;
w poz. 6 - wykaszarki Husquarna 128 R.
Jednocześnie termin składania ofert został przedłużony do dnia 11.06.2021 r, do godz. 10.00.