Dostawa odzieży ochronnej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 02.06.2021 do godz.11.00
Data publikacji: 2021-05-28
Data publikacji wyników postępowania: 2021-06-07

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na sukcesywną dostawę odzieży ochronnej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 02.06.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Tukan s.c Paweł Tutkowski, Artur Klemann, Gdańsk
Dziękujemy za złożenie ofert.