Dostawa lamp i urządzeń nawigacyjnych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni
Numer umowy: TZ2.37.2.1.02.2.2021.GP
Data obowiązywania: 2021-05-24
Wykonawca: ELSE Technical and Research Service co. Ltd Sp. z o.o.
Wartość umowy: 211930.23 zł