Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 31.05.2021 do godz.11.00
Data publikacji: 2021-05-26
Data publikacji wyników postępowania: 2021-06-02

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę sprzętu AGD, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia31.05.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
WIMaKS Skwara Sławomir, Opoczno
Dziękujemy za złożenie ofert.