kierownik oddziału do spraw księgowości - REKRUTACJA WENĘTRZNA NR 5/2021
Sygnatura ogłoszenia: Informacja o naborze wewnętrznym nr 5/2021
Typ stanowiska: służba cywilna
Komórka organizacyjna: Wydział Finansowo - Księgowy (FK)
Miejsce pracy: Gdynia
Ogłoszenie jest ważne od: 2021-05-26 do: 2021-06-01
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko:
kierownik oddziału do spraw księgowości - REKRUTACJA WENĘTRZNA NR 5/2021
wybrany został kandydat:
Pan Wacław Drozd zamieszkały w Strzebielinie.