Roboty budowlane Remont i odbudowa odwodnienia klifu od km 130,7 do km 134,5 brzegu morskiego w miejscowości Rozewie – Etap I

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane Remont i odbudowa odwodnienia klifu
od km 130,7 do km 134,5 brzegu morskiego w miejscowości Rozewie – Etap I.

Dokumentacja do przetargu pn. Roboty budowlane Remont i odbudowa odwodnienia klifu od km 130,7 do km 134,5 brzegu morskiego w miejscowości Rozewie – Etap I dostępna jest pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl