Dostawa ekspresów do kawy dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 26.05.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-05-20
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-28

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę ekspresów do kawy, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 27.05.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano
jako najkorzystniejszą ofertę P. H. "PRO-HAND" s.c., ul. Wieczorka 2A/107, 41-219 Sosnowiec.
Dziękujemy za złożenie ofert.