Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii do budynków i obiektów Urzędu Morskiego w Gdyni; Część 2: „Dostawy energii elektrycznej do budynków i obiektów usytuowanych na terenie Portu Gdynia”
Numer umowy: Umowa Nr 1 część 2/2019
Data obowiązywania: 2019-11-28
Wykonawca: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdynia
Wartość umowy: 606896.97 zł