Dostawa foteli i krzeseł obrotowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 24.05.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-05-19
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-26

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę foteli i krzeseł obrotowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 25.05.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy HEJS - GDYNIA Sp.z o.o., ul. J. Unruga 176, 81-153 Gdynia;
za cenę 5 504,25 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.