Świadczenie usługi prowadzenia i mediacji spotkań konsultacyjnych, realizowanych w ramach projektu „Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów”
Data publikacji: 2021-05-17
Data publikacji wyników postępowania: 2021-06-02

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł na świadczenie usługi prowadzenia i mediacji spotkań konsultacyjnych, realizowanych w ramach projektu „Projekty planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Kancelarię Radców Prawnych „CIC” Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski Sp p.