Dostawa pozostałych chemikaliów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 19.05.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-05-13
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-21

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę chemikaliów, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.05.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako
najkorzystniejszą ofertę Firmy FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp.J., ul. Morska 93, 81-225 Gdynia;
za cenę 2 983,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.