Dostawa preparatów firmy Unitor dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 19.05.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-05-13
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-21

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę preparatów firmy Unitor, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20.05.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wilhelmsen Ships Service Polska Sp. z o.o., Plac Rodła 9,
70-419 Szczecin; za cenę 5 534,55 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.