Dostawa środków chwastobójczych i owadobójczych. Termin składania ofert do 14.05.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-05-10
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-18

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę środków chwastobójczych i owadobójczych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17.05.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Centrum Hurtowe Pasz
Mirosław Bąk i Sławomir Wojtylak Sp. J., ul. Przemysłowa 7a, 88-300 Mogilno; za cenę 7 243,74 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.