Wykonywanie obsługi technicznej liniowej i handlingowej samolotu L410-UVP-E-LW Turbolet zgodnie z zatwierdzonym Programem Obsługi Technicznej w okresie maj 2021- maj 2022.
Data publikacji: 2021-05-10
Data publikacji wyników postępowania: 2021-06-07

Decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 14 maja 2021 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Pana Zdzisława Tumasza, który złożył ofertę na kwotę 36200 zł brutto.