Montaż bram i ogrodzenia na terenie posesji Urzędu Morskiego w Gdyni – Delegatury w Słupsku.
Termin składania ofert do 21.05.2021 r, godz. 10.00.
Data publikacji: 2021-05-06
Status postępowania: Badanie i ocena ofert