Dostawa urządzeń technicznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 11.05.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-05-05
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-13

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę urządzeń technicznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 12.05.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp.J., ul. Morska 93,
81-225 Gdynia; za cenę 7 075,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.