Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni - część 4 zamówienia: Ubezpieczenie kosztów leczenia w ruchu zagranicznym
Numer umowy: AG1-SZ-3800-1-4/2014
Data obowiązywania: 2014-12-30
Wykonawca: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Wartość umowy: 4075.5 zł