Dostawa siatki drucianej leśnej dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 10.05.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-05-05
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-11

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę siatki drucianej leśnej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 10.05.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "TEX-1" Adam Cichowlaz, Kamionka 28, 82-500 Kwidzyn; za cenę 63 410,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.