Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni - część 3 zamówienia: Ubezpieczenie Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie odpowiedzialności cywilnej
Numer umowy: AG1-SZ-3800-1-3/2014
Data obowiązywania: 2014-12-30
Wykonawca: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Wartość umowy: 2408 zł