Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni - część 2 zamówienia: Ubezpieczenie Samolotu TURBOLET L-410 i Śmigłowca Mi-2 SP-SHO w zakresie Aero Casco, OC, NNW, rzeczy Osobiste pilotów oraz osób biorących udział w lotach inspekcyjnych transportem powietrznym Urzędu Morskiego oraz lotach inspekcyjnych na samolotach M-28 Bryza Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej
Numer umowy: AG1-SZ-3800-1-2/2014
Data obowiązywania: 2014-12-30
Wykonawca: konsorcjum firm: 1.Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA , Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa 2. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA, ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Wartość umowy: 198103 zł