Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni - część 1 zamówienia: Ubezpieczenie jednostek pływających Casco i OC, załóg Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenia Rzeczy Osobistych marynarzy oraz osób wykonujących funkcje inspekcyjne, nadzorcze, kontrolne w portach i na statkach, również przy wykorzystaniu jednostek obcych oraz na jednostkach obcych tzn. jednostkach nie należących do Zamawiającego
Numer umowy: AG1-SZ-3800-1-1/2014
Data obowiązywania: 2014-12-30
Wykonawca: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Wartość umowy: 100624 zł