Ubezpieczenie osób i mienia Urzędu Morskiego w Gdyni - część 5 zamówienia: Ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu lądowego
Numer umowy: TZ2-AS-3800-6-1/14
Data obowiązywania: 2014-12-22
Wykonawca: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
Wartość umowy: 75577 zł