Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 05.05.2021 r. do godz. 13:00
Data publikacji: 2021-04-29
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-07

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę art elektrycznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 06.05.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano
jako najkorzystniejszą ofertę F.H.U. "OLMAG" Krzysztof Bartnicki, Dobrzewino, ul. Wejherowska 3, 80-209; za cenę 3 240,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.