Usługa poligraficzna - opracowanie projektu, druk i dostawa
Data publikacji: 2021-04-29
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-13

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na usługę poligraficzną - opracowanie projektu, druk i dostawa decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy ONStudio Sp. z o.o. ,10-691 Olsztyn, Ul. Kanta 17/106 za cenę 606,27 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.