Wywóz nieczystości stałych Bosmanatu Portu Frombork.
Data publikacji: 2021-04-27
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-05

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na wywóz nieczystości stałych Bosmanatu Portu Frombork, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 30.04.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
PPHU Copernicus Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 9, 14-5630 Frombork.
Dziękujemy za złożenie ofert.