Wyprawa ZODIAK II – pomiary w rejonie wraku domniemanego s/s KARLSRUHE

Obraz batymetryczny wraku domniemanego parowca s/s KARLSRUHE, które zostały uzyskane na podstawie pomiarów hydrograficznych Urzędu Morskiego w Gdyni przeprowadzonych z pokładu jednostki ZODIAK II (MBES - Kongsberg EM 2040 MKII, INS - POS MV VS Applanix)

Obraz batymetryczny wraku domniemanego parowca s/s KARLSRUHE, uzyskany na podstawie pomiarów hydrograficznych Urzędu Morskiego w Gdyni, przeprowadzonych z pokładu jednostki ZODIAK II (MBES – Kongsberg EM 2040 MKII, INS – POS MV VS Applanix)

W dniach 19 – 22 kwietnia 2021 r. Urząd Morski w Gdyni przeprowadził szczegółowe pomiary hydrograficzne w rejonie zalegania wraku statku, który według informacji przekazywanych przez płetwonurków jest wrakiem niemieckiego parowca s/s KARLSRUHE, zatopionego 13 kwietnia 1945 r.

W trakcie pomiarów wykonanych z pokładu najnowszej, wielozadaniowej jednostki Urzędu Morskiego w Gdyni – ZODIAK II, wykorzystany został system echosondy wielowiązkowej (MBES) Kongsberg EM 2040 MK II oraz system echosondy wielowiązkowej R2 Sonic 2024 (zainstalowany na jednostce hydrograficznej SONAR 4). Ze względu na pogarszające się warunki hydrometeorologiczne, prace pomiarowe zostały zakończone  po dwóch dobach nieprzerwanych pomiarów hydrograficznych i zebraniu 41 GB surowych danych batymetrycznych. W wyprawie uczestniczył również przedstawiciel Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, reprezentujący Pomorskiego Konserwatora Zabytków.

Obraz batymetryczny domniemanego s/s Karlsruhe

Obraz batymetryczny wraku domniemanego parowca s/s KARLSRUHE, uzyskany na podstawie pomiarów hydrograficznych Urzędu Morskiego w Gdyni, przeprowadzonych z pokładu jednostki ZODIAK II (MBES – Kongsberg EM 2040 MKII, INS – POS MV VS Applanix)

Na przeszukanym akwenie, o powierzchni około 20,9 km2, potwierdzono zaleganie dwóch metalowych wraków jednostek pływających o wymiarach około 68 x 10 m i  38 x 8 m. Nie potwierdzono zalegania na dnie wraków dwóch samolotów Douglas A-20 (lub ich fragmentów), które według informacji historycznych, pozyskanych przez płetwonurków zostały zestrzelone również 13 kwietnia 1945 r. podczas dwóch radzieckich ataków powietrznych na konwój niemieckich jednostek płynących w kierunku zachodnim.

Ostateczna identyfikacja dwóch zbadanych wraków statków i potwierdzenie hipotezy, że zatonęły one w podobnych okolicznościach, w ostatnich dniach II wojny światowej, wymaga prowadzenia dalszych szczegółowych badań, również przy współpracy płetwonurków i archeologów, których wyniki mogą rzucić nowe światło na niewyjaśnione dotąd okoliczności zatonięcia jednostek w niewielkiej odległości od siebie na północ od portu Ustka.

Obraz batymetryczny jednostki zalegającej w rejonie domniemanego s/s Karlsruhe

Obraz batymetryczny wraku jednostki zalegającej w rejonie domniemanego wraku parowca s/s KARLSRUHE, uzyskany na podstawie pomiarów hydrograficznych Urzędu Morskiego w Gdyni przeprowadzonych z pokładu jednostki ZODIAK II (MBES – Kongsberg EM 2040 MKII, INS – POS MV VS Applanix)

Jednostki pływające i wyposażenie hydrograficzne wykorzystane w trakcie prac pomiarowych:

  • ZODIAK II – (MBES) Kongsberg EM 2040 MK II, (INS) POS MV VS Applanix
  • SONAR 4 – (MBES) R2 Sonic 2024, (INS) iX Sea Hydrins III, (RTK/GPS) Hemisphere R 330 GNSS.
Obraz batymetryczny domniemanego s/s Karlsruhe

Obraz batymetryczny wraku jednostki zalegającej w rejonie domniemanego wraku parowca s/s KARLSRUHE, uzyskany na podstawie pomiarów hydrograficznych Urzędu Morskiego w Gdyni przeprowadzonych z pokładu jednostki ZODIAK II (MBES – Kongsberg EM 2040 MKII, INS – POS MV VS Applanix)