Dostosowanie nadbudowy prawego brzegu Kanału Płonie dla postoju jachtów oraz dostosowanie nadbudowy lewego brzegu Kanału Płonie dla postoju kutrów.
Numer umowy: TI.1-AD-381/226-23/422/27/14
Data obowiązywania: 2014-08-06
Wykonawca: konsorcjum firm: BUDIMEX S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Ferrovial Agroman S.A. (Członek Konsorcjum)
Wartość umowy: 57.46936 zł