Dostawa wyposażenia magazynowego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do dnia 28.04.2021 do godz.11.00
Data publikacji: 2021-04-23
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-29

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, w sprawie ofert na dostawę wyposażenia magazynowego, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28.04.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
PROMAG S.A. Poznań
Dziękujemy za złożenie ofert.