Dostawa zestawu do montażu przegród mobilnych w ramach projektu "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej". Termin składania ofert do dnia 06.05.2021r. do godz.12:00.
Data publikacji: 2021-04-23
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na: Dostawę zestawu do montażu przegród mobilnych w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 07.05.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy FART Gabriela Łukowicz Marek Łukowicz Spółka Jawna, ul. Morska 93, 81-225 Gdynia, za cenę 29 283,00 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.