Dostawa drona w ramach projektu "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej". Termin składania ofert do dnia 06.05.2021r. do godz.12:00.
Data publikacji: 2021-04-23
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-10

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na: Dostawę drona w ramach projektu „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej", decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 07.05.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy SKY SCAFF Dawid Łysik, ul. Necla 6a/1, 81-377 Gdynia, za cenę 17 650,00 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 28.04.2021r. dotyczącym możliwości dopuszczenia alternatywnego laptopa, Zamawiający zmieni treść formularza oferty w części dotyczącej specyfikacji laptopa - p. IV 3).
Załączono zmodyfikowany formularz oferty.