Wywóz nieczystości stałych z nabrzeża w Nowej Pasłęce.
Data publikacji: 2021-04-23
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-29

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na usługę wywozu nieczystości stałych z nabrzeża w Nowej Pasłęce, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28.04.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Empegieka Sp. z o.o., ul. Morska 55, 14-500 Braniewo.
Dziękujemy za złożenie ofert