Dostawa drobnych artykułów metalowych - nierdzewnych. Termin składania ofert do 29.04.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-04-22
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-05

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę drobnych art metalowych - nierdzewnych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28.04.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp.J.,
ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę 5 132,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.

Wyjaśnienia i komentarze:
W zaktualizowanym formularzu cenowym zakres przedmiotowy nie uległ zmianie.