Wywóz nieczystości stałych z pojemników własnych na odpady z terenu Portu w Kuźnicy, Portu w Jastarni, Latarni Morskiej w Jastarni, Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Jastarni.
Data publikacji: 2021-04-21
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-28

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na usługę wywozu nieczystości stałych z pojemników własnych na odpady z terenu Portu w Kuźnicy, Portu w Jastarni, Latarni Morskiej w Jastarni, Ośrodka Szkoleniowo – Wypoczynkowego w Jastarni, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.04.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:
Usługi Transportowe Robert Lewicki, ul. Trzy Gracki 8, 84-107 Starzyno.
Dziękujemy za złożenie ofert.