Zarządzenie Nr 17 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie bezpieczeństwa stałej platformy morskiej, zlokalizowanej na obszarach morskich objętych terytorialnym zakresem działania Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, prowadzącej badania i eksploatację zasobów mineralnych dna morskiego ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 4402, Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego poz. 4035 )