Dostawa drobnych artykułów metalowych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 23.04.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-04-16
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-29

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę drobnych art metalowych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28.04.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy FART G. Łukowicz M. Łukowicz Sp.J.,
ul. Morska 93, 81-225 Gdynia; za cenę 27 950,55 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.