Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji przetargowej i udział w przeprowadzeniu postępowania przetargowego dla zadania „Budowa budynku biurowo warsztatowo magazynowego w Gdyni – etap I” – w formule zaprojektuj i wybuduj.
Data publikacji: 2021-04-21
Data publikacji wyników postępowania: 2021-05-05

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. złotych, na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji i udziale w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na „Budowę budynku biurowo-warsztatowo-magazynowego w Gdyni – etap I” – w formule zaprojektuj i wybuduj, w związku z brakiem ofert nie wybrano Wykonawcy.