Dostawa przyczepy lekkiej resorowanej . Termin składania ofert do dnia 20.04.2021r. do godz.12:00.
Data publikacji: 2021-04-15
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-22

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł, na: Dostawę przyczepy lekkiej resorowanej, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.04.2021 r., spośród ofert ważnych i nie odrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy TS4 Tomasz Filipowicz, ul. Gdyńska 5, 80-209 Chwaszczyno, za cenę 5 500,00 zł brutto.

Dziękujemy za złożenie ofert.