Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 21.04.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-04-15
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-23

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę artykułów elektrycznych, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 23.04.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę F. H. U. OLMAG Krzysztof Bartnicki, Dobrzewino, ul. Wejherowska 3, 80-209 Chwaszczyno ; za cenę 26 446,72 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.