Dostawa farb technicznych i impregnatów dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni. Termin składania ofert do 20.04.2021 r. do godz. 10:00
Data publikacji: 2021-04-14
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-22

Ogłoszenie w sprawie wyniku postępowania.
Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 130 tys. zł., w sprawie ofert na: dostawę farb technicznych i impregnatów, decyzją Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22.04.2021 r., spośród ofert ważnych i nieodrzuconych przez Zamawiającego, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy OLICON Sp. z o.o.,
ul. Budowlanych 23, 80-298 Gdańsk ; za cenę 13 241,00 zł brutto.
Dziękujemy za złożenie ofert.