Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku Kapitanatu Portu Elbląg, przy ul. Browarnej 82 w Elblągu, na działkach nr 27/5 obręb 12 Elbląg.
Data publikacji: 2021-04-12
Data publikacji wyników postępowania: 2021-04-21

Zamawiający unieważnił postępowanie nr AG1.374.36.2021.MT
Zamawiający informuje, że zakres przedmiotu zamówienia ulegnie ograniczeniu w związku z ograniczeniem środków finansowych. W najbliższym okresie ogłoszone zostanie nowe postępowanie.